wtorek, 11 czerwca 2013

Mosaic Vol. 2 / Exit Records

 
( scroll down for English version)

"Mosaic Vol. 2" to najlepsze elektroniczne wydawnictwo pierwszej połowy roku 2013. Najbardziej ekscytujące i świetnie podsumowujące chyba najciekawszy obecnie trend w muzyce klubowej.

Oczywiście podobne dźwiękowe poszukiwania i idee pojawiały się już wcześniej, choćby pod banderą Autonomic. Pojawiały się również na wydanym dwa lata temu pierwszym i znakomitym woluminie omawianej serii. To jednak tutaj egzekwowane są w sposób pełniejszy, jeszcze bardziej satysfakcjonujący i imponujący. Szczególnie z perspektywy klubowego parkietu.

Podobno założenie tej płyty jest takie: niedrum'n'bassowi producenci tworzą drum'n'bassowe nagrania. I choć finalnie na albumie znalazły się również utwory dostarczone przez takich gigantów gatunku jak dBridge (pomysłodawca projektu oraz sam szef firmy Exit), Loxy, Rockwell, Dub Phizix czy Skeptical, to jednak ich dokonania odbiegają znacznie od powszechnego wyobrażenia na temat tego czym jest i jak brzmi muzyka drum'n'bass.

Zamiast klasycznego tempa około 170 BPM, muzyka serwowana jest tu zazwyczaj o połowę wolniej. Beat dzięki temu jest mniej gęsty i napięty, a utwory zyskują na przestrzeni, klimacie i emocjach. Zaczynają wylewać się poza gatunkowe formy i normy, i chwilami naprawdę trudno powiedzieć czy to może podbity basem, soundsystemowy hip hop, trochę szybszy dubstep czy też fascynujące, high-techowe dubowo-dancehallowe eksperymenty, które bez problemu trafiłyby na nowy odcinek kultowej kompilacyjnej serii "Macro Dub Infection" Kevina Martina aka The Bug (o ile ten kiedykolwiek powstanie).  Porównanie z dubstepem jest tu tym bardziej uzasadnione bo z 85-BPM'ową materią, i to z powodzeniem,  mierzy się tutaj grupa Kryptic Minds, Kutz czy choćby reprezentant pionierskiej dubstepowej firmy Tempa -  J:Kenzo.

W ramach "Mosaic Vol. 2" po muzykę juke i footwork sięgają Stray i Rockwell, a half-stepowe bangery zapewniają oraz kości pięknie gruchoczą Om Unit i Sam Binga (doskonale "Triffidz"), Fracture czy Dub Phizix.
R'n'B w futurystycznym wydaniu serwuje Elek, echa muzyki jungle słychać u Machinedrum, brzmienie firmy Metalheadz z lat 90. wskrzesza i uwspółcześnia System, a cięte  i ostre niczym samurajski miecz beaty dostarczają Loxy & Resound oraz Skeptical. W "mozaikowym" kontekście płyty, w jakiś dziwny i dość karkołomny sposób, mieści się również soulowa-hiphopowa produkcja Steve'a Spacek, czyli brata dBridge'a. W zestawieniu z innymi nagraniami, dzieło niby bardziej konwencjonalne, ale przez swoją obecność podkreślające jak wiele treści, emocji i brzmień kryje się dziś pod hasłem "85 BPM" (a nawet "drum&bass").


Po raz pierwszy słuchałem "Mosaic Vol. 2" podczas nocnego spaceru / biegu przez spowite mgłą, puste miasto. Miał on trwać pół godziny ale po wciśnięciu "play" ani na chwilę od tego materiału oderwać  się nie mogłem  i zatrzymałem dopiero po wygaśnięciu ostatnich dźwięków niepublikowanego wcześniej nagrania grupy Instra:mental.
Zresztą wszystkie obecne tu utwory to premierowe produkcje. Wyobrażam sobie, że w odpowiednim, czyli klubowym środowisku, wypadają jeszcze bardziej dobitnie i poruszająco (podczas mojej miejskiej eskapady niesamowite "Not Known" dBridge'a złamało mi serce).
Każdy, kto interesuje się współczesną muzyką klubową, od tej płyty w tym roku nie ucieknie.Czego Wam serdecznie życzę.

 Mosaic Vol. 2 / Exit Records

release date (album): 29.07
12" sampler: 22.07
 
tracklist:

Part 1:
1)  J: Kenzo - One Drop
2) Kryptic Minds - Burnt o Ashes
3) CMX - Tesserae feat. dBridge
4) MachineDrum - The Palace
5) Ruffhouse - Greyscale
6) Om Unit & Sam Binga - Triffidz
7) Kid Drama (Jon Convex) - 168
8)  Loxy & Resound - Residual Movement

Part 2:
1) Dub Phizix - Yukon
2) System - Sound Man
3) dBridge - Not Known
4) Elek - Want You to Know
5) Rockwell - *)*
6) Kutz - The Bridge
7) Beastie Respond - One More Second
8) THY LVE - What We Promise

Part 3:
1) dBridge - My Night Sky
2) Joe Seven - Juiced
3) Fracture - Sick Wid It
4) Consequence & FIS - Cultural Trauma
5) Clarity - Constant
6) Dan Habarnam - Sistem Nelimitat
7) Stray - L.A. Zoom
8) Blackpocket (Steve Spacek) - After Beris Step

Sampler:
1) Skeptical - Eyes Down
2) Synkro - The Way
3) ST Files - Eric Bristow
4) Instra:mental - Fist Level 2B
*  * * * *
(English version)

"Mosaic Vol 2" is the best electronic album of the first half of 2013. Exciting and excellent synthesis of the most interesting current trend in dance music. Of course, similar sound explorations and ideas appeared earlier, like for example those under the Autonomic flag. Some were also issued on the first and great volume of "Mosaic Vol 1" two years ago. But here they come enforced in a fuller, more satisfying and even more impressive way. Especially from the perspective of the dance floor.

I'm not sure if it was dBridge talking about it on radio or maybe I've read about it in one of his recent interviews, but the concept of this album is that non-drum&bass producers are creating drum'n'bass music. And although eventually the album also includes tracks from the giants of the genre such as dBridge (originator of the project and Exit head-honcho) Loxy, Rockwell, Dub Phizix and Skeptical, their achievements differ significantly from the general perception of  what drum and bass is and how it sounds. Instead of the regular 170 BPM the music here is usually served at half time. Thus, the beat is less dense and tight and the songs gain space, atmosphere and emotion. They start to spill outside the genre forms and norms and sometimes it's really hard to tell if it is (a bit faster) dubstep, bassy soundsystem hip hop or exciting, high-tech dancehall / dub experiment that easily would have ended up on the new episode of the Kevin Martin's cult compilation "Macro Dub Infection" (if this ever be made). Comparison with dubstep here is even more justified  as Kryptic Minds, Kutz or even J:Kenzo from the pioneering dubstep label Tempa are successfully finding themselves in the 85 BPM context.

As part of "Mosaic Vol 2", Stray and Rockwell use juke and footwork templates. Fracture, Dub Phizix and also Om Unit & Sam Binga (spectacular "Triffidz") provide bone-crushing half-step bangers. Elek serves R'n'B in a futuristic shape, echoes of jungle can be heard in Machine Drum’s “The Palace”. System resurrects and modernizes the sound of the 90s Metalheadz, and finally Loxy & Resound as well as Skeptical deliver beats lethal and sharp like a samurai sword. What is more, in some strange and quite risky way, the soul-hip-hop production of Steve Spacek (dBridge’s brother) is also included in the "mosaic" context of this album. Compared with other recordings this track seems more conventional but its presence emphasizes how much content, emotions and sounds may be found today under the "85 BPM" banner (or even "drum & bass").

I was listening to "Mosaic Vol 2" for the first time during the night walk / run through the misty, empty city. The walk took half an hour but when I pressed "play" I just couldn't get away from this material and I didn’t stop until the very last notes of Instra:mental's previously unreleased tune.
Well, actually all the tracks on this album are new productions. I can imagine that in the right context, i.e. club environment, they will prove to be even more distinctive and moving (during my urban escapade dBridge's "Not Known" simply broke my heart).  I'm sure that this year every person interested in contemporary club music will not escape from this great and significant album.

Marcin "Harper" Hubert

1 komentarz: